Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 26.01.1896 r.