Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 2.02.1896 r.