Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 3.11.1896 r.