Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 14.05.1899 r.