Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 23.04.1899 r.