Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 11.02.1901 r.