Object

Title: Stan ludności, ruch naturalny i wędrówkowy w województwie wrocławskim w 1986 (Stan w dniu 31 XII)

This page uses 'cookies'. More information