Object

Title: Joannis Aegidii Opus Sermonum copiosum

Date:

1473-1507

Resource Type:

rękopis

Description:

Kodeks powstał w Małopolsce, złożony jest z czterech części z końca XV i początku XVI w., przepisany został przez sześciu kopistów. Oprawę z 1510 r. tworzą deski bukowe obciągnięte półskórkiem. W XVI w. znajdował się w bibliotece dominikanów krakowskich, zaś po 1790 r. znalazł się w rękach Leopolda Szersznika. Kodeks zawiera: 1. k. 1r-v: Expositio Canonis Missae; 2. k.1v-2v: Quaestiones theologicae; 3. k. 2v-3r: Confessio peccatoris; 4. k. 3v-6r: Sermo in dedicatione ecclesiae; 5. k. 6r-7v: Sermo de virginibus; 6. k. 7v-13r: Sermo de Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis; 7. k. 13r-v: De Beata Virgine Maria cum historia salvationis cuiusdam Theophili; 8. k. 13v-76r: Sermones diversi per circulum anni; 9. k. 76r-154r: Ioannes Aegidius Zamorensis OFM, Sermones communes et ad nonnullas solemnitates; 10. k. 154v-156r: Sermo in dominica 1 post Pascham cum glossis in lingua Polonica; 11. k. 157r-213r: Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi; 12. k. 214r-221v: Acta iuris Magdeburgensis; 13. k. 221v-225v: Pseudo-Ioannes Andreae, Summula de processu iudicii; 14. k. 226r-261v: Passio Iesu Christi; 15. k. 262r-273v: Thomas Palmeranus de Hibernia, De tribus punctis christianae religionis vel Summa de tribus punctis essentialibus christianae religionis. Absque fine; 16. k. 273v: Innocentius papa III, De contemptu mundi sive De miseria conditionis humanae. Absque prologis et tantum initium

Format:

image/x.djvu

Resource Identifier:

oai:www.sbc.org.pl:14738

Source:

SZ DD V 7

Language:

lat

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Edition name Date
1473-1507, Joannis Aegidii Opus Sermonum copiosum Aug 10, 2017

This page uses 'cookies'. More information