Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 21.04.1912 r.