Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 21.06.1903 r.