Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 8.09.1903 r.