Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 6.11.1905 r.