Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 1.11.1908 r.