Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 17.05.1908 r.