Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 26.01.1909 r.