Objekt

Titel : Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Katowicach oraz central niemieckiego Górnego Śląska: Beuthen (Bytom), Gleiwitz (Gliwice) i Hindenburg (Zabrze) na 1936 r.

Objects

ähnlich

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen