Kolekcja

Biblioteka Śląska

Prowadzona od 1998 r. digitalizacja zbiorów jest jedną z kluczowych kompetencji BŚ. Rozwinęła się w programy digitalizacji wraz z utworzeniem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej w 2006 r., którą Biblioteka Śląska zainicjowała, organizacyjnie koordynuje i której platformę utrzymuje. Digitalizacja obejmuje wszystkie rodzaje dokumentów bibliotecznych. Książnica systematycznie digitalizuje swoje najstarsze i najcenniejsze zbiory. Na zbiory śląskie udostępniane w ŚBC składają się przede wszystkim: kolekcja czasopism XIX i XX w., w tym najstarsze górnośląskie czasopisma lokalne w języku polskim, kolekcja druków zwartych, w tym religijna i świecka produkcja wydawnicza górnośląskich oficyn wydawniczych z przełomu XIX i XX w., literatura użytkowa (śpiewniki, podręczniki, elementarze, listowniki, księgi adresowe), literatura naukowa i społeczno-polityczna (np. plebiscytoria). Zbiory specjalne prezentowane w ŚBC to: stare druki, zwłaszcza polonica i silesiaca XVI wieku (najstarszy druk pochodzi z 1474 r.); rękopisy, historyczne dokumenty dotyczące Śląska i Zagłębia, a także egzemplarze z unikatowej kolekcji Biblioteki Teatru Lwowskiego; zbiory kartograficzne (m.in. zabytkowe atlasy wykonane przez kartografów i wydawców w XVI, XVII i XVIII wieku oraz mapy topograficzne Śląska); zbiory ikonograficzne przedstawiające Śląsk i Kresy Wschodnie (grafika, fotografie, pocztówki); druki ulotne z okresu I wojny światowej (głównie z terenu Zagłębia) oraz powstań i plebiscytu na Śląsku, a także afisze i programy teatralne; druki muzyczne.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji: 13

Ostatnio dodane

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji