Kolekcja

Kolekcje Historyczne Biblioteki Śląskiej

Oprócz kupowanych na bieżąco nowości, zbiory Biblioteki Śląskiej zasilały wielokrotnie darowizny lub zakupy dzieł pochodzących z kolekcji prywatnych i instytucjonalnych. Cenna jest też dla nas najstarsza częsć zbiorów - księgozbiór Biblioteki Sejmu Śląskiego. Szczególnie ciekawe i cenne zasoby o charakterze uniwersalnym, ale też regionalnym, Biblioteka zyskała po akcji zabezpieczania księgozbiorów w latach 1945-1947, a w latach 60. XX w. przybył bogaty zbiór kolekcjonera silezjaków Stanisława Wallisa. Praktyka bibliotekarska sprawiła, że gromadzone z pietyzmem przez właścicieli kolekcje uległy rozproszeniu w zbiorach Biblioteki. Mechanizm budowania kolekcji w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej daje nam możliwość i okazję do wirtualnego scalenia i zaprezentowania czytelnikom zbiorów dawnych, nieistniejących już bibliotek.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (8)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji