Kolekcja

Dąbrowa Górnicza

Projekt GEOHIST obejmuje: 1.Zdigitalizowanie zasobów ze Zbiorów Specjalnych BŚ i AP w Katowicach. 2. Udostępnienie poprzez serwis "GEOHIST" : a. "Bazy danych Geohist" obejmującej dane geograficzne i historyczne powiatów i gmin woj. śląskiego. b. "Kolekcji ŚBC Geohist" umożliwiającej dostęp do zdigitalizowanego zasobu druków w ŚBC dotyczącego gmin i miast woj. śląskiego c. aplikacji mobilnej "Interaktywnej mapy Geohist" z kartodiagramami z uwzględnieniem danych ilościowych dotyczących gmin i miast woj. śląskiego zintegrowanych z bazą danych i "Kolekcją ŚBC". 3. Zwiększenie dostępności zasobu cyfrowego: a. praktyczne zastosowanie serwisu GEOHIST dla edukacji regionalnej (dla uczniów poprzez zintegrowanie z Platformą Cyfrową "Eduś". b. zastosowanie serwisu dla celów naukowych (dla studentów i naukowców: konferencje naukowe, serwis naukowy Ewoś). c. przygotowanie serwisu dla seniorów i osób niepełnosprawnych (Dział Integracyjny). Opieka merytoryczna nad projektem: Instytut Badań Regionalnych BŚ.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji