Collection

Mikołowskie Towarzystwo Historyczne

Mikołowskie Towarzystwo Historyczne powstało w 2011 roku. Jego cele statutowe obejmują m.in. wspieranie badań nad przeszłością Mikołowa oraz ziemi mikołowskiej, zrzeszanie i reprezentowanie osób angażujących się aktywnie w rozwój lokalnej historiografii, upowszechnianie wiedzy o historii ziemi mikołowskiej, a także sprawowanie opieki nad materialną i kulturalną spuścizną miasta i regionu.

Do "Porozumienia o współtworzeniu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej" Mikołowskie Towarzystwo Historyczne przystąpiło w dniu 16 marca 2012 roku. Podstawowym celem tworzonej przez Towarzystwo kolekcji jest udostępnianie za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej materiałów archiwalnych i publikacji dokumentujących historię Mikołowa i jego najbliższych okolic. Obok pozycji szczególnie rzadkich, jak rękopisy, starodruki czy niepublikowane dotąd opracowania, w kolekcji znajdą się również publikacje współczesne, ze szczególnym naciskiem na wydawnictwa niskonakładowe, które z uwagi na ich niszowy charakter pozostają zwykle nieznane szerszemu gronu czytelników.

Collections Subcollections

Collections (11)

Objects Recently added

Objects Most viewed

This page uses 'cookies'. More information