Collection

Biblioteka CDPGŚ

Biblioteka Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, to biblioteka fachowa, działająca od 1995r. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne z zakresu: botaniki, zoologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, geografii, leśnictwa i edukacji ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego/Górnego Śląska. Zbiory obejmują m.in. książki, czasopisma, prace naukowe, pomoce dydaktyczne, druki ulotne, fotografie; dokumenty publikowane i niepublikowane. Zbiory są katalogowane i indeksowane w systemie MAK+, a katalog dostępny jest również w Internecie. Więcej na stronie: http://www.cdpgs.katowice.pl/biblioteka

Collections Subcollections

Collections (0)

Objects Recently added

Objects Most viewed

This page uses 'cookies'. More information