Object

Title: Telegram do redakcji "Kuriera Warszawskiego" z informacjami prasowymi dotyczącymi zapowiedzi zniesienia żandarmerii czeskiej, przyjęcia przez E. C. Wiltona deputacji górników z Andrzejem Tellerem na czele, Cieszyn, 05.03.1920 r.