Details zum Objekt: Sprawozdanie Dyrekcji Trzyklasowej Koedukacyjnej Szkoły Handlowej Katowickiej Izby Handlowej ze specjalną klasą 4-tą o kierunku ekonomiczno-handlowym i Jednorocznej Szkoły Przysposobienia Kupieckiego w Rybniku. Rok szkolny 1932/33

PDF
Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen