Details zum Objekt: Jana Arnta, [...] Sześć kśiąg o prawdźiwym chrześćijaństwie, o zbawiennej pokućie, serdeczney skrusze i żalu za grzech, prawey wierze, świętobliwym żywoćie i przystoynym prawdźiwych chrześćianow obcowaniu : oraz Informatorium iego biblicum i dźiewięć listow tu należących, [...] na końcu też przydana Kśiąszka Modlitew Ducha Swiętego pełnych Rayski Ogrodeczek nazwana

PDF

Siehe auch

Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen