Ponieważ część z nas nie zna języka oryginału Kroniki - powstała potrzeba jej przetłumaczenia.
Jednak ze względu na stan kroniki (mocno nadszarpniętej zębem czasu)
nie było możliwości tłumaczenia wprost z oryginału.
Dlatego też wykonano w Związku Górnośląskim elektroniczą kopię kroniki, którą można zobaczyć tu.
Tłumacz używając czerwonego koloru na wydruku strony: zaznaczył i ponumerował poszczególne zdania.
Na kolejnych stronach prezentowane są tłumaczenia oraz strony oryginalne.
pierwsza strona  poprzednia strona
następna strona  ostatnia strona