Publication group: O była to była święto Helena.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).