Publication group: Poszedł szklarz do księdza.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).