Publication group: Śniło mi się we śnie.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).