Szczegóły obiektu: Kundmachung mit welcher die revidirte Anleitung für Nichtärzte zur Wiederbelebung von Scheintodten und zur ersten Hilfeleistung bei plötzlicher Lebensgefähr verlautbart wird. Wyhlássenj gimžto se wůbec prohlassuge přehlednuté naučenj, dané nelékařům o tom, gak magj zdanliwě mrtwé křjsiti a osobám, w náhle žiwota nebezpečenstwj uwrženým hned w prwnjm okamženj pomáhati. Nr 5228 =.

PDF
Struktura
Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności