Object structure
Title:

Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe

Group title:

Studia Ekonomiczne

Contributor:

Marcinek, Krzysztof. Red.

Subject and Keywords:

inwestowanie ; inwestycje ; aktywa rzeczowe ; aktywa finansowe ; budownictwo komunalne ; budynki zrównoważone ; innowacje ; instrumenty finansowe ; kryzys ; nieruchomości komercyjne ; nieruchomości mieszkaniowe ; nieruchomości poprzemysłowe ; nieruchomości zabytkowe ; opcje rzeczowe ; partnerstwo publiczno-prywatne ; polityka kredytowa banku ; rewitalizacja ; rewitalizacja terenów poprzemysłowych ; rewitalizacja terenów zdegradowanych ; rynek nieruchomości ; tereny poprzemysłowe ; tereny zdegradowane ; towarzystwa ubezpieczeniowe ; wycena obligacji

Subject:

Nieruchomości - Polska ; Nieruchomości - Wielka Brytania ; Nieruchomości - Śląsk - 21 w. ; Nieruchomości - inwestycje ; Nieruchomości miejskie - gospodarka - Polska ; Inwestycje

Description:

Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 155

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Place of publishing:

Katowice

Date:

2013

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Relation:

Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Language:

pol ; eng

Oryginal in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Digitization:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Published by:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach