Object structure
Title:

Finanse w niestabilnym otoczeniu. Dylematy i wyzwania. finanse publiczne

Group title:

Studia Ekonomiczne

Contributor:

Famulska, Teresa (1958- ). Red. ; Walasik, Artur. Red.

Subject and Keywords:

finanse publiczne ; finanse ; gospodarka ; kryzys finansowy ; kursy walut ; dług publiczny ; szkoła wyższa ; energetyka jądrowa ; energetyka wiatrowa ; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ; płynność finansowa ; spółka komunalna ; samorząd terytorialny ; rozwój gospodarczy ; finanse samorządowe ; partnerstwo publiczno-prywatne ; podatek od towarów i usług ; podatek VAT ; ulga podatkowa ; zwolnienie od podatku ; pomoc publiczna ; polityka podatkowa ; rolnictwo ; podatki ; system podatkowy ; sektor usług finansowych ; strefa euro ; strategia "Europa 2020" ; województwo dolnośląskie ; Unia Europejska

Subject:

Podatek - Polska - 21 w. ; Finanse publiczne - Polska - 21 w. ; Podatek - kraje Unii Europejskiej

Description:

Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 108

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Place of publishing:

Katowice

Date:

2012

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Relation:

Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Digitization:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Published by:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach