Object

Title: Odpłatne nabywanie dzieł wraz z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich przez instytucje kultury w świetle prawa podatkowego

This page uses 'cookies'. More information