Object structure

Title:

Seine Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 17. April 1829 anzuordnen geruhet, daß die in Ansehung der disherigen Banknoten bestehenden gesetzlichen Bestimmungen ... Lemberg am 15. Juny 1829 = Nayiaśnieyszy Pan naywyższym postanowieniem z dnia 17. Kwietnia 1829. rosporządzić raczył: iż ustawy względem dotychczasowych nót bankowych przepisane, także i do nowych not ... zastosowane być maią. We Lwowie dnia 15. Czerwca 1829

Wariant tytułu:

Najjaśnieyszy Pan najwyższym postanowieniem z dnia 17. Kwietnia 1829. rozporządzić raczył: iż ustawy względem dotychczasowych nót bankowych przepisane, także i do nowych not ... zastosowane być maią

Group title:

Kreisschreiben vom k.k. galizischen Landesgubernium

Creator:

Lobkowitz, August Longin von (1797-1842)

Contributor:

Ritter von Stutterheim, Alois ; Salomon, Michał

Subject and Keywords:

rozporządzenia krajowe ; Austria ; banknoty ; banki ; noty bankowe

Subject:

Austria - administracja - 19 w. ; Prawo - 19 w.

Description:

Kreisschreiben vom galizischen k.k. Landesgubernium. 15 VI 1829. Nro 4183 ; Kreisschreiben vom k.k. Landes-Gubernium, in den Königreichen Galizien und Lodomerien ; Podpis pod tekstem: August Longin Fürst von Lobkowicz, Landes-Gouverneur; Aloys Ritter von Stutterheim, Hofrath; Michael Salamon, Gubernial-Rath ; Tytuł i tekst równoległy po niemiecku i po polsku.

Publisher:

[wydawca nieznany]

Place of publishing:

Lwów

Date:

1829

Resource Type:

druk ulotny

Source:

U.R.3271

Language:

ger ; pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice

Rights:

Domena publiczna (public domain)