Object

Title: Zaproszenie na spotkanie z twórczością poetycką Natalii Piekarskiej-Ponety, 2006 r.