Object

Title: Brudnopis zestawień haseł na tematy gospodarskie w języku łacińskim, z tłumaczeniem na język niemiecki