Objekt

Titel : [Pismo Leona Runda do Dyrekcji Komory Cieszyńskiej z 20.10.1849 w sprawie zezwolenia Zarządu Miejskiego w Jabłonkowie na wyszynk wódki i piwa].

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen