Objekt

Titel : [Pismo Dyrekcji Komory Cieszyńskiej do Centralnego Urzędu Rentowego Komory z 25.04.1841 w sprawie wypłacenia zasiłku sołtysom gmin obwodu skoczowskiego w wysokości 450 guldenów za pracę w 1840].

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen