Objekt

Titel : [Odpis z 1.12.1835 zestawienia prac remontowo-budowlanych wykonanych w czwartym kwartale 1835 w tym również naprawy jatek mięsnych w Skoczowie, uwierzytelniony 13.01.1836].

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen