Object

Title: [Pismo Urzędu Gospodarczego w Boguminie do Urzędu Powiatowego w Cieszynie z 19.08.1804 dotyczących funduszy szpitala bogumińskiego udzielonych w 1788 r. przez Morawsko-Śląski Główny Fundusz Opiekuńczy. Inc.] Kreissamt! [...].

This page uses 'cookies'. More information