Objekt

Titel : [Dyplom wyzwolenia Franciszka Regnera z Cieszyna, ucznia mistrza szewskiego Adama Gabzdyla (Gabsdill) przez starszych cechu szewskiego w Cieszynie z 27.12.1825 ].

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen