Objekt

Titel : [Świadectwo Rajmunda Reinischa, ucznia pasamonickiego, z kursu uzupełniającego u mistrza Rudolfa Atzlera w Cieszynie z 26.10.1865].

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen