Objekt

Titel : [Pismo Magistratu Miasta Cieszyna do cechu pasamoników w Cieszynie z 21.01.1843 w sprawie wydania dokumentów Piotra Karponela, Ferdynanda Winkelbauera].

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen