Objekt

Titel : [Odpis dokumentu księcia Wacława Adama z 1566 r. w sprawie nadania wójtostwa w Mistrzowicach Wacławowi Hraczky].

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen