Objekt

Titel : [Rozporządzenie cesarza Józefa II z 30.08.1782 dotyczące testamentów duchownych i zakonnic, którzy opuścili klasztory po ich zniesieniu. Inc.] My Jozeff druhý, z Božj Milosti wywolený Cýsař Ržjmský [...] Strany oných, po wzdwjženj klásstrerůw w swětskoknězský staw přerstaupených duchownjch [...] [Dat.] Dán w [...] Wjdni třidcátého dne měsýce srpna w sedmnáctistým osmdesátým druhým [...] roce.

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen