Szczegóły obiektu: Wpływ warunków technologicznych na właściwości tytanianu sodowo-bizmutowego Na0,5Bi0,5TiO₃

PDF
Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności