Object

Title: Zeszyt z notatkami w różnych językach na tematy związane z gospodarstwem