Objekt

Title: Koszty transakcyjne z perspektywy wyceny pozycji bilansowych w wartości godziwej

This page uses 'cookies'. More information