Object

Title: Pismo nauczyciela [Józefa Brzuski] do zwierzchniego nadzorcy szkolnego dla austriackiej części diecezji wrocławskiej [Leopolda Jana Szersznika], odnoszące się do jego dawnych skarg i danych mu, a nie dotrzymanych, obietnic

This page uses 'cookies'. More information