Objekt

Title: Odpis umowy między Krzysztofem Tschammerem z Iskrzyczyna, panem Harbutowic, a Wacławem Skoczowskim z Kojkowic, właścicielem Wilamowic z 19.05.1612 w spornej sprawie korzystania z wody rzeki Wisły

This page uses 'cookies'. More information