Objekt

Title: Nadanie Emblematu Stowarzyszenia Combat-Antyterror.